UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 


ŠIS CHÉMIA

POČÍTAČOM PODPOROVANÁ

VÝUČBA CHÉMIE
 

V posledných rokoch môžeme sledovať čoraz väčší rozvoj počítačovej techniky. Vynálezcovia a konštruktéri prvých počítačov nemohli ešte vo svojej dobe predpokladať, aké široké uplatnenie bude mať neskôr tento vynález. Život v dnešnej dobe si bez počítačov už prakticky nevieme predstaviť, pretože zasahujú takmer do všetkých oblastí ľudského života.
 
Jednou z oblastí, v ktorej počítač našiel svoje uplatnenie, je školstvo. Treba si však uvedomiť, že nositeľmi informácií sú predovšetkým počítačové programy, hypermédiá, multimédiá, rôzne služby a zdroje, ktoré ponúka Internet a nie samotný počítač, pretože on sprostredkúva len prenos informácii. Takže efektívnosť využitia počítača vo vzdelávacom procese je určená práve kvalitou používaných už spomenutých foriem nosiča.
 
 Cieľom sprístupneného materiálu je poskytnúť učiteľom chémie informácie o možnostiach využitia počítača vo výučbe chémie.
 

OBSAH
Počítač ako médium
Textové editory
Tabuľkové editory

 

Posledná aktualizácia: 18.09.2001