CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

DATABÁZA OTÁZOK K TEMATICKÉMU CELKU ZLOŽENIE A ŠTRUKTÚRA ATÓMU, PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV 

  
        Pre  zefektívnenie  výučby   je  nutné‚  sa  zamerať  nielen na výkladová  časť učiva,
ale i  na časť  upevňovaciu a overovaciu. K tomu je  potrebné‚ mať k   dispozícii
dostatočné‚ množstvo  otázok a úloh.
 
        Predkladaná databáza  otázok pre tematický  celok "Zloženie a štruktúra
atómu, PSP " je určená pre učiteľov a žiakov. Učiteľom  umožňuje   tvorbu   testov  z  predložených  databáz k základným    pojmom  učiva   i  prácu   s  hotovými   štatisticky vyhodnotenými  testami,  ktoré  im  môžu   poslúžiť ako objektívna pomôcka na
vyhodnotenie vedomostí žiakov. Pre  žiakov  môže  byť  táto   databáza  výhodnou  z
hľadiska samotnej prípravy na vysoké školy.
 

Uvedená  databáza je  prvou toht o  druhu a  preto Vás  prosím o Vaše dotazy, pripomienky i návrhy, ktoré by pomohli zefektívniť uvedený druh pomôcky.

 

V databáze nájdete otázky z týchto okruhov:

 1. Atómové jadro
  Veľkosť atómu, jadra, hmotnosť častíc
  Zloženie atómovoho jadra a obalu
  Protónové, neutrónové a nukleónové číslo
  Aplikácia pojmov protónové, neutrónové a nukleónové číslo
  Elektroneutrálny stav atómu, ióny
  Pojmy izotop, nukli a ich aplikácia
  Pojem rádioaktivita, druhy žiarenia
 2. Elektrónový obal atómu
  Korpuskulárny a vlnový charakter elektrónu, orbitál
  Pojem kvantové číslo a jeho aplikácia
  Vzťah orbitál - kvantové číslo - počet elektrónov
  Energia orbitálov
  Základný a exitovaný stav atómu
  Ionizačná energia
  Aplikácia pojmu ionizačná energia
  Aplikácia pravidiel pre zapĺňanie orbitálov elektrónmi
 3. Periodická sústava prvkov (PSP)
  Periodický zákon, štruktúra PSP
  Názvy a prvky niektorých skupín
  Vzťah medzi číslom skupiny a počtom valenčných elektrónov
  Elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy
  Klasifikácia prvkov
 4. Test č. 1
 5. Test č. 2
 6. Správne riešenia otázok

Posledná aktualizácia: 21.08.2000