CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Správne riešenia
k didaktickým testom pre 8. ročník Základnej školy
 

Test č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
C
A
C
B
D
A
B
B
A
C
C


Test č. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
A
C
B
D
A
C
C
C
B
B
A


Test č. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
D
B
C
C
B
B
C
A
A
B
A
B


Test č. 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A
B
D
A
B
B
C
A
B
D
C
C


Test č. 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
C
B
A
B
C
A
B
B
D
C
A


Test č. 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B
B
B
C
C
D
C
D
A
C
A


Test č. 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
C
D
A
A
D
C
B
A
C
C


Test č. 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A
B
b
A
A
C
D
B
A
B

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000