CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Didaktické štatisticky vyhodnotené testy pre chémiu 8. ročníka základnej školy  
Tematické celky:

chemické názvoslovie a výpočty

test č.1

test č. 2

redoxné reakcie

test č.3

test č.4

zmeny energie sústavy pri chemických reakciách

test č. 5

test č. 6

vplyvy na rýchlosť chemických reakcií

test č.7

test č.8

Príloha

Posledná aktualizácia: 21.08.2000