UČEBNÉ TEXTY

CHÉMIA

 

CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

ŠIS CHÉMIA

Jednoduché chemické pokusy a životné prostredie

1. Bezfarebný rum a malinová šťava - adsorpcia
2. Elektrolýza vody
3. Kyseliny a zásady v každodennom živote a laboratóriu
4. Uhličitany v prírode a domácnosti
5. Oxid uhličitý - oxidačný produkt spaľovania
6. Stavebné materiály: Vápno, malta, betón, sadra
7. Hnojivá
8. Alkoholové kvasenie
9. Jednoduchá destilácia rumu
10. Zníženie teploty varu
11. Estery mastných kyselín v potravinách
12. Získavanie kyseliny acetylsalicylovej z acylpyrínu (aspirínu)
13. Vitamíny, voňavé látky, minerálne látky
14. Mydlá
15. Moderné pracie prostriedky - zloženie
16. Plasty - syntézy
17. Poznávanie plastov 

          

Posledná aktualizácia: 09.08.2001