CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Sulfán
príprava a vlastnosti
 
Pomôcky a chemikálie  
Postup práce 

príprava sulfánu
vlastnosti sulfánu

Vysvetlenie  
Poznámky  
Zneškodnenie splodín  
Bezpečnosť

 

Pomôcky a chemikálie:
2 jednoduché vyvíjače plynu (obal od filmu, zátka s dvoma injekčnými  ihlami, 10 cm3 striekačka, 20 cm3 striekačka), 3 náhradné  injekčné ihly (1,2 x 40 mm), pohár na zaváranie, 50 cm3  kadička, adsorpčná rúrka, skúmavka,  zapaľovač, kúsky sulfidu železnatého FeS (rozdrobené),  zriedená kyselina chlorovodíková HCl, kahan

 [ Obsah aktuálnej stránky

Postup práce:
 
Príprava sulfánu H2S v jednoduchom vyvíjači plynu 
Do obalu od filmu (transparentného) dáme malé kúsky sulfidu  železnatého FeS a uzavrieme priliehajúcou gumovou zátkou. Cez  gumovú zátku prestrčíme 2 injekčné ihly (1,2 x 40 mm), na  ktoré nasadíme 10 cm3striekačku so zriedenou kyselinou  chlorovodíkovou HCl a prázdnu 20 cm3 striekačku (s gumovým  piestom, ktorý kvôli ľahkej pohyblivosti natrieme tukom). Keď na sulfid železnatý FeS prikvapkávame kyselinu chlorovodíkovú HCl, 20 cm3 striekačka sa napĺňa sulfánom H2S: 
FeS + 2 HCl ----------- FeCl2 + H2S 
Na naplnenú striekačku nasadíme adsorpčnú rúrku s aktívnym  uhlím, ktorá adsorbuje unikajúci plyn.
 

 
Vlastnosti sulfánu  
Sulfán H2S reaguje s kovmi za vzniku sulfidov 
Na 20 cm3 striekačku naplnenú 20 cm3 sulfánu H2S nasadíme novú injekčnú ihlu. Vyvíjač plynu uzavrieme  adsorpčnou rúrkou s aktívnym uhlím. Sulfán H2S zo striekačky  pomocou injekčnej ihly pomaly vytláčame do zriedeného roztoku  síranu meďnatého CuSO4, pričom ihlu ponoríme čo možno  najhlbšie do roztoku. Môžeme pozorovať vznik sulfidu  meďnatého CuS: 

CuSO4 + H2S ---------- CuS + H2SO4 

  Sulfán H2S zhorí na oxid síričitý SO2 
20 cm3 striekačku naplníme sulfánom H2S z jednoduchého vyvíjača plynu a nasadíme na ňu novú injekčnú ihlu. Sulfán H2S pomaly  rovnomerne vytláčame zo striekačky a na konci ihly ho  zapálime zapaľovačom. Plameň na konci ihly vložíme do  skúmavky. Plyn v skúmavke hneď nato zmiešame s trochou vody  H2O a potrasieme. Indikátorovým papierikom dokážeme kyslú  reakciu.

Sulfán H2S reaguje s oxidom síričitým SO2 za vzniku síry S 
20 cm3 striekačku naplníme pomocou jednoduchého vyvíjača plynu  sulfánom H2S a nasadíme na ňu novú injekčnú ihlu. Sulfán H2S  zo striekačky pomaly vytláčame a zapaľovačom na konci ihly  zapálime. Plameň na konci ihly zavedieme do skúmavky  a priblížime ho k stenám skúmavky. Na vnútorných stenách  skúmavky vzniká povlak síry S. 
2 H2S + SO2 --------- 2 H2O + 3 S
 
 

Poznámky
Sulfid železnatý FeS použitý na prípravu sulfánu H2S nesmie byť príliš hrubozrnný.

 [ Obsah aktuálnej stránky
Vysvetlenie
Sulfidové ióny S2- reagujú ako silná Bronstedtova  zásada (sú akceptormi H+) za vzniku hydrogensulfidu  HS- a ďalej vzniká sulfán H2S
 
Zneškodnenie splodín
Nadbytočný sulfán H2S vedieme do hydroxidu  sodného NaOH. Rovnako, pomocou druhej  injekčnej ihly, zabezpečíme hydroxidom  sodným NaOH aj adsorpčnú rúrku na vyvíjači  plynu. Vzniknuté rozpustné sulfidy  odplavíme väčším množstvom vody do  výlevky.

Bezpečnosť
Sulfán  H2S  je  extrémne  jedovatý  (porovnateľne s kyanovodíkom HCN)! Nebezpečenstvo spočíva predovšetkým v tom, že  sulfán H2S vo väčšej koncentrácii silne poškodzuje  čuchový nerv a jeho nebezpečné koncentrácie už  potom nemôžeme čuchom vnímať.

Posledná aktualizácia: 21.08.2000