CHEMICKÉ EXPERIMENTY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY

UČEBNÉ TEXTY

INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 
Oxid siričitý
príprava a vlastnosti
 
Pomôcky a chemikálie 
Postup práce 
príprava oxidu siričitého
vlastnosti oxidu siričitého
Pozorovanie 
Vysvetlenie 
Poznámky 
Zneškodnenie splodín 
Bezpečnosť
 

Pomôcky a chemikálie:
jednoduchý vyvíjač plynu (obal od filmu, zátka s 2 injekčnými  ihlami, 10 cm3 striekačka, 20 cm3 striekačka), ďalšie  injekčné ihly (1, 2 x 40 mm), pohár na zaváranie, kadička 50  cm3, adsorpčná rúrka, skúmavka,  zapaľovač, lyžička, sklenená vaňa, fixky, kahan, železná vlna, síričitan sodný Na2SO3, kyselina chlorovodíková HCl  (w=10%), roztok chloridu bárnatého BaCl2, hydroxid sodný  NaOH, indikátorový papierik

 [ Obsah aktuálnej stránky


Postup práce:
 
Príprava oxidu síričitého SO2 v jednoduchom vyvíjači plynu 
Do obalu od filmu dáme síričitan sodný Na2SO3 (1 lyžičku)  a uzavrieme. Na síričitan sodný Na2SO3 prikvapkávame kyselinu  chlorovodíkovú HCl (w = 10%), pričom sa 2O cm3 striekačka  napĺňa oxidom síričitým SO2: 
Na2SO3 + 2 HCl ------> 2 NaCl + H2O + SO2 
Na striekačku naplnenú oxidom síričitým SO2 nasadíme adsorpčnú rúrku, ktorá adsorbuje unikajúci plyn.
 
 


Vlastnosti oxidu siričitého 
Oxid síričitý SO2 sa rozpúšťa vo vode za vzniku kyseliny  síričitej H2SO3 .  
Pripravený oxid siričitý SO2  pomaly vytláčame zo  striekačky do skúmavky naplnenej vodou, ktorá je ponorená vo  vani ústím smerom dole. Skúmavku naplnenú vodou a oxidom  síričitým SO2 uzavrieme palcom, vyberieme z vaničky  a indikátorovým papierikom určíme hodnotu pH.  


Oxid síričitý SO2 sa v prítomnosti katalyzátora oxiduje na  oxid sírový SO3 
Pripravený oxid síričitý SO2 pomaly vytláčame zo striekačky do rozžeravenej železnej vlny  Fe, ktorú zasunieme do ústia skúmavky. Môžeme pozorovať vznik  bielej hmly, teda vznik oxidu sírového SO3. (Oxid železitý  Fe2O3 katalyzuje vznik oxidu sírového SO3 asi pri 600°C.)  

Dôkaz síranových iónov SO42-  
Železnú vlnu vyberieme zo  skúmavky a síranové ióny SO42- v skúmavke dokážeme roztokom  chloridu bárnatého BaCl2
Oxid síričitý SO2 má bieliace účinky 
20 cm3 striekačku naplníme oxidom síričitým SO2 a nasadíme na ňu novú injekčnú ihlu.  Plyn rozpustíme v skúmavke s vodou. Do  skúmavky potom vsunieme pásik filtračného papiera s rôznymi  farebnými vzorkami (fixkami pozdĺžne nakreslené čiary na  filtračnom papieri). Na filtračnom papieri ponorenom  v skúmavke pozorujeme vybielenie farieb.
 
 


Pozorovanie
 Oxid síričitý SO2 vzniká reakciou síričitanov  s kyselinami.

 
Vysvetlenie
Síričitanové  ióny   SO32-   reagujú  ako silná  Bronstedtova zásada (akceptor protónu H+) za  vzniku hydrogensíričitanu HSO3 a nestálej  kyseliny síričitej H2SO3.
 


Poznámky

vznik síranových iónov SO42- dokazujeme pridaním chloridu bárnatého BaCl2. (Vzniká síran bárnatý BaSO4 nerozpustný v kyselinách -  zrazenina. Síričitan  bárnatý BaSO3 by sa v kyseline rozpustil).
 


Zneškodnenie splodín

prebytočný  oxid  síričitý  SO2  vedieme  do  hydroxidu sodného NaOH. Rovnako pomocou  injekčnej ihly zabezpečíme hydroxidom  sodným NaOH aj adsorpčnú rúrku na  vyvíjači plynu. Takto vzniknuté soli  rozpustíme vo väčšom množstve vody  a vylejeme do výlevky.


Bezpečnosť
oxid síričitý SO2 je extrémne jedovatý!
vyvíjanie  plynu  je  nutné  robiť pomaly!
aparatúru je potrebné mať vždy na očiach (nikdy ju  nesmieme nechať bez dozoru)!
veľmi dôležité je vyvarovať sa pretlaku vo vyvíjači  plynu (piesty natrieť tukom!).
 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000