CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 CHEMICKÉ NÁZVOSLOVIE A VÝPOČTY


    Test č. 1

    1.     Určte správne názvy zlúčenín, ktorých vzorce sú PBr5, MgI2, CrF3:
               a)      bromid fosforitý, jodid horečnatý, fluorid chromitý
               b)      brómnan fosforečný, jodičnan horečnatý, fluorid chromitý
               c)      bromid fosforečný, jodid horečnatý, fluorid chromitý
               d)      bromid fosforitý, jodid horečnatý, fluorid chrómny

    2.     Určte oxidačné číslo hliníka v zlúčenine Al2(SO4)3:
               a)      I I I
               b)    -I I
               c)      IV
               d)      I

    3.     V ktorom prípade sú uvedené‚   správne vzorce zlúčenín oxid vápenatý,
            oxid manganistý?
               a)      CaS, Mn2O7
               b)      CaO, Mn2S7
               c)      CaO, Mn2O7
               d)      CaCl2, Mn2S7

    4.     Ktorý z nasledujúcich vzorcov hydroxidov  je nesprávny ?
               a)      KOH
               b)      Cu2OH
               c)      NaOH
               d)      NH4OH

    5.     Ktorý z uvedených  vzorcov predstavuje vzorec kyseliny chloristej ?
               a)      HClO2
               b)      HClO
               c)      HClO3
               d)      HClO4

    6.     Chlór v zlúčenine HClO3 vystupuje s oxidačným číslom :
               a)      V
               b)      I I I
               c)      -I
               d)      IV

    7.     Určte názov soli, ktorá  vo svojom vzorci obsahuje atómy v pomere
            Ca:C:O = 1:1:3
               a)      uhličitan zinočnatý
               b)      uhličitan vápenatý
               c)      síran  vápenatý
               d)      dusitan  vápenatý

    8.    Jednotky fyzikálnych veličín   látkové množstvo, hmotnosť a koncentrácia sú:
               a)      kg, mol, mol/m3
               b)      mol, kg, mol/m3
               c)      mol, kg, mol.m3
               d)      mol/kg, mol, kg

    9.     Určte  látkové množstvo H2 a O2, ak ich zlúčením vznikli dva moly molekúl H2O
               a)      n(H2) = 2 moly, n(O2) = 1 mol
               b)      n(H2) =  2 moly, n(O2) = 2 mol
               c)      n(H2) = 1 mol, n(O2) = 1 mol
               d)      n(H2) = 2 moly, n(O2) = 3 moly

    10.     Určte  molovú hmotnosť  zlúčeniny ZnSO4,  ak molové hmotnosti jednotlivých
              prvkov sú: M(Zn) =  65.4 g/mol, M(S) = 32.1 g/mol, M(O) = 16 g/mol.
                a)      155,4 g/mol
                b)      150 g/mol
                c)      161,5 g/mol
                d)      171,2 g/mol

    11.     V 0.5 dm3 roztoku je rozpustených 0.075 molov HCl. Určte koncentráciu
              chlorovodíka.
                a)      0.11 mol/dm3
                b)      0.2 mol/dm3
                c)      0.15 mol/dm3
                d)      0.25 mol/dm3
 

Správne riešenia

Príloha

Posledná aktualizácia: 21.08.2000