CHEMICKÉ ÚLOHY

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

 CHEMICKÉ NÁZVOSLOVIE A VÝPOČTY

     Test č. 2

    1.     Určte  správne  názvy   zlúčenín,  ktorých  vzorce sú CaCl2, SiF4, AlBr3:
           a)      chlorid vápenatý, fluorid kremičitý, bromid hlinitý
           b)      chlorečnan vápenatý, bromid kremičitý, jodid hlinitý
           c)      chlorid vápenatý, fluorid kremičitý, bromečnan hlinitý
           d)      chlorid bárnatý, fluorid kremičitý, bromid hlinitý

    2.     Určte oxidačné číslo zinku v zlúčenine Zn3(PO4)2
           a)      -II
           b)     IV
           c)     II
           d)     I

    3.     Správne názvy zlúčenín Cu2O, CO2 sú:
           a)      oxid meďnatý, oxid uhličitý
           b)      oxid meďný, oxid uhličitý
           c)      sulfid meďnatý, oxid uhličitý
           d)      oxid meďný, oxid uhoľnatý

    4.     Ktoré z nasledujúcich tvrdení o hydroxidoch je nesprávne?
           a)      Hydroxid olovnatým  vzorec Pb(OH)2.
           b)     NH4OH je vzorcom hydroxidu  amónneho.
           c)      Al(OH)3 je vzorcom hydroxidu hlinité‚ho.
           d)      Fe(OH)2 je vzorcom hydroxidu železité‚ho.

    5.     Ktorý z uvedených vzorcov predstavuje vzorec kyseliny brómnej ?
           a)      HBrO
           b)      HBrO2
           c)      HBrO4
           d)      HBrO3

    6.    Určte pomer atómov K:S:O v sírane draselnom.
           a)      1:1:4
           b)      2:1:3
           c)      2:1:4
           d)      3:1:4

    7.     Určte názov soli, ktorá  vo svojom vzorci obsahuje atómy v pomere
            Ag : N : O = 1 :1 : 3
           a)      dusitan strieborný
           b)      dusičnan draselný
           c)      dusičnan strieborný
           d)      uhličitan strieborný

    8.     Látkové množstvo vyjadruje:
           a)      objem častíc (atómov, molekúl, iónov) v chemickej l átke
           b)      hmotnosť častíc (atómov, molekúl, iónov) v chemickej l átke
           c)      množstvo častíc (atómov, molekúl, iónov) v chemickej l átke
           d)      množstvo zreagovaných častíc (atómov, molekúl, iónov) reaktantov

    9.    Určte látkové množstvo  H2 a  O2, ak ich zlúčením vznikli štyri moly
            molekúl H2O.
           a)      n(H2) = 2 moly, n(O2) = 4 moly
           b)      n(H2) = 4 moly, n(O2) = 2 moly
           c)      n(H2) = 2 moly, n(O2) = 2 moly
           d)      n(H2) = 1 mol, n(O2) = 2 moly

    10.    Na základe molových hmotností prvkov M(H) =   1 g/mol,  M(S) = 32.1 g/mol,
            M(O) = 16 g/mol rozhodnite, ktoré tvrdenie je správne:
            a)      Molová  hmotnosť H2SO4 je 95.6 g/mol.
            b)      Molová  hmotnosť H2SO4 je 98.1 g/mol.
            c)      Molová  hmotnosť H2SO4 je 101.5 g/mol.
            d)      Molová  hmotnosť H2SO4 je 90.3 g/mol.

    11.     Vypočítajte látkové množstvo hydroxidu sodného v 0.5 dm3 jeho vodného
              roztoku s koncentráciou 0.2 mol/dm3.
            a)      0.1 mol
            b)      0.15 mol
            c)      0.05 mol
            d)      0.075 mol
 

Správne riešenia

Príloha

Posledná aktualizácia: 21.08.2000